Στρατηγική επικοινωνίας

Στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η χάραξη της σωστής στρατηγικής marketing είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα πριν δημιουργηθεί μια καμπάνια. To δεύτερο σημαντικότερο είναι η σωστή στρατηγική επικοινωνίας. Γι αυτό σχεδιάζουμε κάθε επικοινωνιακό σας βήμα με γνώμονα δύο βασικές αρχές: διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και προσήλωση στην επίτευξη άμεσων, ρεαλιστικών εμπορικών στόχων.

Στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς σήμερα η χάραξη της στρατηγικής επικοινωνίας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, καθώς μαζί με τη μείωση της καταναλωτικής δυνατότητας του κοινού, μειώνονται και τα «διαφημιστικά επιχειρήματα», τι να πούμε δηλαδή στο κοινό που να είναι από τη μια πρωτότυπο και από την άλλη να είναι προτρεπτικό. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι μια εποχή που πρέπει να στραφούμε στο “back to basics”. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια εποχή προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Στην προσπάθεια αυτή, η χρήση κάθε στρατηγικού μέσου και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μας προσφέρονται με τρόπο που ταιριάζει στις ανάγκες κάθε διαφημιζόμενου ξεχωριστά, θα φέρει αποτέλεσμα.

Στόχος μας είναι σε κάθε σχεδιασμό επικοινωνίας να αποφασίζουμε να πούμε στον καταναλωτή κάτι που τον αφορά. Όσο πιο απλά και άμεσα γίνεται. Μόνο τότε μια διαφήμιση είναι πετυχημένη: όταν διαφημιζόμενος, διαφημιστής και καταναλωτής έχουν μια κοινή γλώσσα, όταν επικοινωνούν.