Κειμενογραφία διαφήμισης - Συγγραφή κειμένων για sites

Ένας από τους βασικούς άξονες της δουλειάς μας είναι η κειμενογραφία. Η συγγραφή κειμένων δηλαδή για οποιαδήποτε διαφημιστική επικοινωνία και η συγγραφή κειμένων για sites. Το κείμενο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για οποιοδήποτε είδος διαφημιστικής επικοινωνίας. Για την ακρίβεια το κείμενο είναι η ψυχή μιας διαφήμισης. Μέσα στο διαφημιστικό κείμενο δεν περιέχεται μόνο μια απλή πληροφορία αλλά και το μήνυμα που θα εμπνεύσει, θα ψυχαγωγήσει και τελικά θα κερδίσει τον καταναλωτή

Βέβαια κάθε άνθρωπος που χειρίζεται τη γλώσσα μπορεί να γράψει ένα κείμενο, όχι όμως ένα διαφημιστικό κείμενο. Η διαφημιστική κειμενογραφία γίνεται από επαγγελματίες κειμενογράφους με εμπειρία και ταλέντο όχι μόνο στο γράψιμο αλλά και στο χώρο της διαφήμισης. Κι αυτή είναι η διαφορά που θα δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαφήμιση που θα κάνετε ή στα κείμενα του site σας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κείμενα που είναι γραμμένα από επαγγελματίες "πουλάνε" πιο πολύ.

Το διαφημιστικό γραφείο copywriters δημιουργεί αποτελεσματικά κείμενα για sites. Η συγγραφή γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα κείμενα είναι πιο διαφημιστικά, πιο εμπορικά και ταυτόχρονα να ανιχνεύονται καλύτερα από τις μηχανές αναζήτησης (SEO). Έτσι σας βρίσκουν πιο εύκολα στο Google! Κύρια δουλειά μας είναι επίσης να δημιουργούμε διαφημιστικά slogans, ονοματολογία εταιριών, ονοματολογία προϊόντων ή ενεργειών marketing και σύνταξη δελτίων τύπου. Κατά καιρούς έχουμε αναλάβει το γράψιμο και την επιμέλεια κειμένων για εκδηλώσεις, πολιτικούς λόγους και εταιρικά video, ενώ πραγματοποιήσαμε τη συγγραφή και την παραγωγή του web serial sadmen.